Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

BTW teruggaaf voor particulieren

Duidelijkheid fiscus voor particuliere bezitters zonnepanelen


Even leek het erop dat eigenaren van zonnepanelen met een hoop rompslomp te maken zouden krijgen, omdat ze officieel btw-ondernemer zijn geworden. Maar voor wie dat niet wil biedt de Belastingdienst een eenvoudige uitweg. Dat blijkt uit een gepubliceerde toelichting van het Ministerie van Financiën op de nieuwe ontwikkeling waarbij particulieren, die zonnestroom tegen een vergoeding leveren aan het net, officieel als btw-ondernemer moeten worden beschouwd. Aanleiding voor deze kwestie was een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg over een Oostenrijker (Fuchs) met zonnepanelen. Daarin bepaalde het Hof op 20 juni 2013 dat bij het zelf opwekken en doorverkopen van zonnestroom sprake is van ondernemerschap.

Voor het btw-ondernemerschap moet de eigenaar van zonnepanelen in beginsel apart btw kunnen heffen over de stroom die hij of zij terug levert aan het net. Daarvoor is een zogenoemde ‘slimme meter’ nodig. Die kan de stroom die iemand afneemt bij de energieleverancier en de stroom die zijn zonnepanelen terug leveren, apart meten.
Veel particulieren met zonnepanelen hebben echter (nog) geen ‘slimme meter’, maar een terugloop- of eenrichtingsmeter. Daarmee valt alleen het netto-stroomverbruik af te lezen.
Het ministerie van Financiën wil zowel de Belastingdienst als particulieren met een beperkt aantal zonnepanelen op hun dak, zoveel mogelijk ontzien. Veel eigenaren van zonnepanelen die stroom terug leveren aan hun energieleverancier, werken met een zogenoemde salderingsregeling. Ook deze groep valt echter nu onder het btw-ondernemerschap.
Voor particulieren met zonnepanelen, die gebruik maken van een salderingsregeling, blijft de situatie redelijk overzichtelijk. Als ze niets met het btw-ondernemerschap te maken willen hebben hoeft men niets te doen.

Wie ontheffing van het btw-ondernemerschap wil, kan gebruik maken van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling (KOR). Deze bepaalt dat, als een ondernemer minder dan 1.345 euro per jaar btw kan factureren, geen verrekening met de fiscus nodig is. De meeste particulieren met zonnepanelen zullen onder dit bedrag blijven. Daarom gaat de fiscus ervan uit dat particulieren die niets van zich laten horen, als het ware stilzwijgend verzocht hebben om ontheffing van de administratieve verplichtingen.
Er mag dan echter geen btw in rekening gebracht worden voor stroom die aan het net wordt geleverd. Ook de mogelijkheid om de betaalde btw op de aanschaf van de zonnepanelen fiscaal af te trekken vervalt dan.


Panasonic HIT-N240 op SolarEdge

Fiscaal voordeel btw-ondernemer? Let op regels!

Voor de groep particulieren die juist wel voordeel denkt te halen bij het btw-ondernemerschap, heeft de Belastingdienst regels opgesteld. Zie hier voor de uitgebreide toelichting.

Zoals aangegeven, kan het potentieel interessant zijn om de betaalde btw op de aanschaf van een set zonnepanelen als fiscale aftrekpost te gebruiken. De fiscus biedt deze mogelijkheid alleen voor zonnepanelen die ná 20 juni 2013 zijn aangebracht, dat wil zeggen de datum van de uitspraak van het Europese Hof.

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht indien uw zonne-installatie na 20 juni 2013 is geinstalleerd.

Te nemen stappen: