Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen over zonne-energie


Investeren in zonne-energie is investeren in de toekomst. Met zonne-energie bent u verzekerd dat u uw investering terugverdiend. Dat kan snel, indien u goedkope materialen aanschaft en eventueel deze ook zelf installeert. Soms is de terugverdientijd 1 tot 3 jaar langer als u degelijke producten aanschaft en deze ook professioneel laat installeren. Het feit blijft dat u uw duurzame investering naar verloop van tijd terugverdiend.
Iedereen die in zonne-energie investeert heeft vooraf vragen over het rendement, de kosten, hoe de installatie wordt aangesloten, subsidiemogelijkheden enz. Merdeka Solar Energy Solutions zet hieronder de meest voorkomende vragen voor u op een rij.


Hoe werkt het salderen van de zelf opgewekte stroom?

Als u jaarlijks meer stroom produceert dan dat u zelf jaarlijks verbruikt, kunt u stroom terug leveren aan het vaste stroomnet. Indien u een meter heeft met een draaischijf (ferrarismeter) dan zal deze, op dagen dat u meer produceert dan dat u verbruikt, terugdraaien. De meer geproduceerde stroom wordt dan verrekend met de stroom op dagen dat u minder produceert dan dat u verbruikt. Dit heet salderen. Vanaf 1 juli 2013 mag er in Nederland door kleinverbruikers (vooral particulieren) onbeperkt gesaldeerd worden. Lees hier meer over op de pagina 'salderen van stroom'.


Wat zijn de kosten van een zonne-installatie?

De kosten voor een zonne-installatie bestaan uit zonnepanelen, omvormer(s), montage materialen en installatie kosten. De kosten van een installatie is geheel afhankelijk van uw verbruik en dus de gewenste stroomopbrengst. Daarnaast zijn er veel verschillen in kwaliteit van de producten.

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt piek. In verband met de kracht van de zon in Nederland dienen we het vermogen van de panelen te vermenigvuldigen met een coëfficiënt 0,90. De uitkomst van deze som geeft dan een geschatte jaarlijkse opbrengst in kWh.

Een voorbeeld:
10 zonnepanelen van 300 Watt piek zullen jaarlijks ongeveer 10 x 300 x 0,90 = 2.700 kWh opleveren. De prijzen van een geheel geïnstalleerde zonne-installatie ligt ongeveer tussen € 1,30 en € 1,80 per Watt piek, afhankelijk van het merk van de materialen en de grootte van het project.


Wat houdt precies de BTW teruggaaf regeling in?

Sinds de uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg, wordt elke particulier bezitter van een zonne-installatie gezien als een ondernemer. Indien u zich aanmeldt al ondernemer dan kunt u de BTW op de aanschaf van de gehele installatie terugvorderen. Om niet jaarlijks allerlei papieren in te moeten vullen kunt u ook direct om ontheffing vragen van de te betalen BTW over de gegenereerde stroom. Merdeka Solar Energy Solutions heeft een samenwerking met een landelijk werkende BTW specialist die alles voor u uit handen neemt.


Zonsopgang in Lieren

Wat is het financiële rendement van een zonne-installatie?

Het rendement van een zonne-installatie is afhankelijk van verschillende factoren. Particulieren kunnen bijvoorbeeld de BTW terug vragen bij de belastingdienst, bedrijven kunnen gebruik maken van energie-investering aftrekposten, sommige merken omvormers gaan 20 jaar mee en andere dienen na 12 jaar vervangen te worden, het ene merk zonnepaneel degradeert meer dan het andere enz. Het blijft dus altijd maatwerk en het ene dak ligt nu eenmaal gunstiger dan het andere.

Gemiddeld genomen kunt u rekening houden met een minimaal rendement van 6%-8%. Indien u gebruik kunt maken van subsidies, of indien u de BTW over het aankoopbedrag kan terug krijgen, dan kan het rendement zeker 10%-12% bedragen. Uiteraard loopt het rendement op naarmate de stroomprijs in de toekomst zal stijgen.


Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor zonne-installaties?

Voor particulieren zijn er momenteel geen subsidies vanuit de overheid beschikbaar. Wel zijn er op lokaal niveau vanuit gemeentes stimuleringsregelingen beschikbaar voor particulieren die willen investeren in zonne-energie. Als u wilt weten of uw gemeente een dergelijke regeling ondersteunt dan kunt u kijken op de energiesubsidiewijzer: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
Daarnaast is er een landelijke financieringsregeling vanuit de overheid, gericht op duurzame investeringen. Klik hier voor meer informatie.

Voor bedrijven en ZZP’ers zijn er meer mogelijkheden. Naast de SDE+ regeling bestaan er ook een aantal aftrekposten waardoor investeren in zonne-energie voor bedrijven zeer aantrekkelijk zijn:

- Energie Investeringsaftrek

- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

- MIA en VAMIL

Echter zijn zonnepanelen ook zonder subsidie zeer aantrekkelijk en winstgevend. Ook zonder subsidie is de terugverdientijd van een zonne-installatie voor particulieren ruimschoots binnen de 10 jaar mogelijk. Met de BTW teruggaaf is in sommige gevallen een terugverdientijd van 6 jaar niet onmogelijk.


Welke werkzaamheden dienen er aan mijn woning uitgevoerd te worden?

De meeste werkzaamheden vinden plaats op het dak. Allereerst worden de bevestigingsmaterialen uitgemeten en gemonteerd. Op schuine daken is een droge dag wel een vereiste aangezien er regelmatig met dakpannen geschoven wordt. Vochtproblemen dienen altijd voorkomen te worden!

Als de montage materialen zijn gemonteerd dan worden de zonnepanelen er op geplaatst en aangesloten. Vanuit het laatste paneel in de string gaat men naar de omvormer die meestal op de zolder wordt gemonteerd. Vanuit de omvormer dient er een nette rechtstreekse weg gevonden te worden naar de meterkast. Wij doen er alles aan om deze weg zo onzichtbaar mogelijk af te leggen. Voor aanvang van de montage spreken wij altijd eerst alle werkzaamheden met de klant door om zo tot de beste montage oplossing te komen.


Zonsopgang in Lieren

Hoe dient de factuur van de installateur betaald te worden?

Veel groothandels van zonnepanelen leveren pas de materialen aan de installateur op het moment dat deze vooraf de rekening heeft betaald. Hierdoor komt het heel vaak voor dat de installateur van de klant vooraf de volledige betaling wil ontvangen. Zeker als de installateur meerdere projecten tegelijk heeft lopen kan hij niet alle materialen voorfinancieren. Maar pas hier mee op. Zorg er altijd voor dat u het recht heeft om een laatste deel van de betaling achteraf te kunnen doen. Dit voorkomt namelijk de situatie dat de installateur geen oog meer heeft voor eventuele problemen die zich tijdens het project kunnen voordoen. Daarnaast is het wettelijk verboden om meer dan 50% aanbetaling te eisen.
Merdeka Solar Energy Solutions kiest er graag voor om samen met de klant vooraf tot een betalingsafspraak te komen. Meestal wordt er 15%-20% van het factuurbedrag aanbetaald en volgt na oplevering van het project de restant betaling.


Moet de stroommeter worden vervangen?

Als u een stroommeter heeft die niet kan terug leveren aan het vaste net, dan zal deze meter vervangen moeten worden door een slimme meter. Deze slimme meter kan in veel gevallen kosteloos worden aangevraagd bij de netbeheerder. Vaak wordt deze meter ook binnen 4 weken bij u geplaatst.
Heeft u een meter met een draaischijf die wel kan teruglopen, dan is deze volledig geschikt voor een zonne-installatie. Ons advies is om deze absoluut niet te laten vervangen door een slimme meter, zelfs niet indien uw leverancier dit adviseert.