Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

De plaats van de omvormer

Waar de omvormer het beste gemonteerd kan worden.

De plaats van de omvormer wordt in de meeste gevallen bepaald door de situatie op locatie. De omvormer heeft namelijk enige ruimte nodig waardoor de zolder vaak de meest geschikte plaats is. Veelal wensen klanten de omvormer in de meterkast maar door de beperkte ruimte wordt deze daar zelden gemonteerd. Bovendien is een omvormer het knooppunt van kabels. Vanuit de zonnepanelen komen er twee kabels per string naar de omvormer. In het geval dat de installatie uit 3 strings bestaat betekent dit dat er 6 kabels naar de omvormer geleid moeten worden. In een dergelijke situatie is het makkelijk dat de omvormer dan zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen wordt gehangen. Vaak wordt dan de zolder gekozen als beste plaats.

Het allerbelangrijkste voor de levensduur van de omvormer is voldoende koeling. Omvormers worden tijdens het hoogseizoen warm en dienen daarom gekoeld te worden. Deze koeling gebeurt automatisch. De omvormer zuigt van onderaf koele lucht in het apparaat en blaast de warme lucht bovenuit. Dit kan de omvormer alleen doen als er voldoende ventilatiemogelijkheden zijn. Indien dit niet het geval is zal dat de levensduur van de omvormer verkorten.

Omvormers maken geluid! Sommige merken omvormers zijn geluidsarm, andere goedkopere merken omvormers maken tijdens hoogtij dagen veel geluid. Bij de keuze van de plaats moeten we daar rekening mee houden. Indien de omvormer gehangen wordt in een ruimte waar ook wordt geslapen, dan zult u daar in de toekomst zeker hinder van hebben. Het geluid van de omvormer is een vrij hoog piepend geluid, de sterkte hiervan is sterk afhankelijk van de grote en het merk van de omvormer. Laat u hierover goed inlichten of lees de product datasheet van het desbetreffende product.


Een omvormer mag (afhankelijk van het merk en type) ook buiten gehangen worden. Ook in dit geval blijft het belangrijk bij het plaatsen van de omvormer dat de warmteafvoer geregeld wordt. Als de zon volop schijnt dan kan een omvormer gemakkelijk 5% aan rendement verliezen door de productie van warmte. Bovendien wordt de levensduur verkort indien de omvormer onvoldoende zijn warmte kwijt kan. Hang de omvormer dus in de schaduw. Verder is de omvormer een kostbaar deel van de zonne-installatie. Indien de omvormer buiten hangt dan is het aan te raden deze met een hangslot tegen diefstal te beveiligen!

Vooral in de agrarische sector komt het nog wel eens voor dat de zonnepanelen wat verder van de meterkast geplaatst worden. In dat geval krijgen we te maken met de weerstand van de kabels. Als de omvormer dichtbij de meterkast hangt, dan is er een langere DC-kabel (gelijkstroom) nodig. Als de omvormer dichtbij de zonnepanelen hangt, dan is er een langere AC-kabel (wisselstroom) nodig. We hebben dan dus te maken met verliezen tijdens het transport. Het is afhankelijk van het aantal zonnepanelen hoe hoog dit verlies is en of het beter is om de omvormer juist dichtbij de zonnepanelen of juist dichtbij de meterkast te plaatsen. Zijn er veel zonnepanelen in serie geschakeld, plaats de omvormer dan in de buurt van de meterkast. Uiteraard is Merdeka Solar Energy Solutions in staat om u hierin volledig en correct te adviseren met behulp van professionele calculatie programma’s.