Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Particulier is ondernemer

Particuliere eigenaar zonnepanelen is ondernemer!


Nederland heeft te maken met een bijzondere fiscale regeling: wie zonnepanelen heeft en stroom tegen een vergoeding levert, is in principe ondernemer voor de btw!

Particulieren die stroom opwekken met zonnepanelen en een vergoeding krijgen als ze die terug leveren aan het net hebben in principe btw-plicht? 
Aanleiding voor deze kwestie was een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg over een Oostenrijker met zonnepanelen, de zaak ‘Fuchs’. Daarbij bepaalde het Hof dat bij het zelf opwekken en doorverkopen van zonnestroom sprake is van ondernemerschap.

Om wie gaat het dan? 

“In algemene zin is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier”, zo luidt de nieuwe regel. Volgens het ministerie van Financiën maakt het daarbij niet uit of je netto leverancier van stroomt bent. Of iemand minder stroom opwekt en levert dan hij afneemt, is niet van invloed. Dus ook iemand die bijvoorbeeld 2.500 KWh per jaar stroom afneemt bij zijn energiebedrijf en zelf 1.000 KWh per jaar met zonnepanelen opwekt en terug levert tegen een vergoeding, is in principe ‘btw-ondernemer’.


SunPower SPR-E20-327 op zonneschans

Btw-ondernemer: fiscaal interessant?
Naast het praktische probleem – een ‘slimme’ stroommeter is nodig om geleverde en afgenomen stroom apart te meten – is er ook de vraag of het überhaupt wel interessant is om btw-ondernemer te zijn, als eigenaar van zonnepanelen. Het belangrijkste voordeel van de btw-ondernemer is dat deze de betaalde btw over de aanschaf van de zonnepanelen en omvormers fiscaal mag aftrekken. Dat kan om honderden euro’s gaan. Maar vervolgens is de vraag hoe het sommetje uitpakt, als je de prijs voor de stroom van de eigen panelen wegstreept tegen de prijs van de stroom die het energiebedrijf levert.
Eigenaren van zonnepanelen die minder produceren dan ze afnemen krijgen in de huidige opzet, via de saldering, indirect een relatief hoge vergoeding van ongeveer 21 cent per Kwh: het bedrag dat ze besparen bij de energieleverancier. Als btw-ondernemer pakt dit mogelijk ongunstiger uit, als je alleen de ’kale’ stroomprijs plus btw in rekening zou kunnen brengen, waarbij je de btw met de fiscus moet verrekenen.

Ontheffing btw-plicht aanvragen?
Wie verwacht minder dan 1.345 euro btw per jaar te ontvangen met zelf opgewekte stroom, kan wel om een ontheffing van de btw-plicht vragen. De eventuele aftrek voor de betaalde btw op de aanschaf van zonnepanelen vervalt dan ook, bevestigt de woordvoerder van het ministerie van Financiën. Onzeker is echter of particulieren met zonnepanelen, die bijvoorbeeld geen ‘slimme meter’ hebben of willen, ook allemaal een dergelijke ontheffing moeten gaan aanvragen. 

 

Ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.