Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Tips voor aanschaf

Tips waar u op moet letten bij de aanschaf van uw zonne-installatie.


Ziet u bij uw zoektocht naar zonnepanelen ook door de bomen het bos niet meer? Dat is begrijpelijk, want dikwijls krijgt u van verschillende aanbieders ook verschillende adviezen. Reden hiervan is dat elke aanbieder hun eigen product positief aanprijst en de nadelen niet benoemd. Vooral in de markt van de zonne-energie zijn er hele goede installateurs, maar ook hele slechte. Op deze pagina geven wij u graag enige hulp in het maken van uw keuze door onafhankelijk en eerlijk advies te geven en u te waarschuwen voor de valkuilen die voor u klaar liggen.
 

1. Koop niet zomaar een ‘zonnepanelen-pakket’, laat u goed adviseren en kies voor maatwerk. 

Als u het voornemen hebt om een zonne-installatie aan te schaffen dan gaat u eerst op zoek naar informatie. De meest gebruikte informatiebron hiervoor is doorgaans het internet.  Op veel websites van aanbieders ziet u dan: ‘bestel hier uw zonnepanelen-pakket X’. U koopt dan een compleet pakket zonnepanelen met een omvormer en de benodigde montage materialen. Dat lijkt eenvoudig, maar hierin schuilt een gevaar! Om een goede stroomopbrengst te krijgen dient namelijk de combinatie zonnepanelen en omvormer perfect te passen. Deze is volledig afhankelijk van de situatie op locatie (hellingshoek, oriëntatie, schaduw). Voor het juiste rendement dient er echt eerst een berekening gemaakt te worden voordat uw zonnepanelen-pakket kan worden samengesteld. De configuratie van de juiste omvormer maken wij op aanvraag gratis voor u!


2. Zonnepanelen zijn in bepaalde situaties een onverstandige keuze voor energieopwekking.

Zonnepanelen zijn lichtpanelen en genereren stroom indien er voldoende licht op valt.  Om het juiste rendement te kunnen halen dienen de zonnepanelen tussen het oosten en het westen, in zuidelijke richting, geplaatst te kunnen worden. Ter indicatie ziet u hieronder op een afbeelding hoeveel, procentueel gezien, het vermogen daalt indien de richting afwijkt van het optimale. Let wel: de waardes zijn volledig afhankelijk van het type zonnepaneel wat wordt gebruikt.

Plaats alleen zonnepanelen indien er geen, of slechts zeer tijdelijke schaduw op de zonnepanelen valt. Schaduw is namelijk funest voor de opbrengst en voor de productgarantie. Het verschil in opbrengst tussen direct zonlicht en schaduwval is zeker 80%! Ook het gebruik van een micro-omvormer of optimizers verandert hier niets aan, wat de leverancier ook beweert. U kunt beter een zonnepaneel minder plaatsen wanneer hiermee schaduwval vermeden kan worden. 

Defecten aan een zonnepaneel, veroorzaakt door langdurige schaduw, valt dan buiten de productgarantie.


* Aangegeven procentuele opbrengsten zijn volledig afhankelijk van het gebruikte type zonnepaneel! De illustratie is indicatief.

3. Binnen de markt van de zonne-energie is goedkoop vaak duurkoop.

Voor een aanbieder van zonnepanelen is het niet zo moeilijk om de goedkoopste installatie aan te bieden. Het is eenvoudig om onder eigen merk low-budget panelen in China te laten maken en deze in te voeren. Samen met een goedkope Chinese omvormer en bevestigingsmaterialen die snel op uw dak worden geklikt, ziet het er van de buitenkant nog mooi uit. Maar schijn bedriegt! Dergelijke zonne-installaties zullen elk jaar behoorlijk in prestatie achteruit gaan. En of de omvormer al die jaren perfect zal functioneren is ook maar de vraag. En waar moet u dan terecht met uw klachten? Afgezien van het milieuaspect, gaat u er vanuit dat uw investering in zonnepanelen op de lange duur rendabel wordt. Baseer uw keuze dus nooit alleen op prijs! U doet een investering voor wellicht 25 jaar. Uw investering in kwaliteit wordt op den duur echt beloond.


4. De fabrieksgarantie kan een schijngarantie zijn.

De meeste producenten van zonnepanelen geven 10 jaar productgarantie, omvormer producenten bieden doorgaans 5 jaar productgarantie. Maar wat is deze fabrieksgarantie waard als u bijvoorbeeld een Chinees merk heeft gekocht? De meeste Chinese fabrikanten hebben namelijk geen ondernemingen in Europa. Waar moet u dan heen als u problemen heeft met bijvoorbeeld uw Chinese omvormer? Allereerst zal uw leverancier het probleem op moeten lossen. Volgens de wet heeft u recht op minimaal 2 jaar garantie op de gehele installatie. De fabrieksgarantie kunt u zien als een extra garantie. Als uw leverancier bij problemen niet moedwillig is zult u zich moeten richten tot het Chinese bedrijf en zit u vast aan het Chinese recht wat volledig afwijkt van het Europese recht. Vooral voor omvormers is dit een belangrijk onderwerp, deze zijn namelijk het meest kostbaar en kwetsbaar. Het blijft echter altijd lastig om merken te beoordelen aangezien ook Europese merken onlangs failliet zijn gegaan. Maar een garantie verhalen binnen Europa is zeker veel eenvoudiger dan daarbuiten.
Indien de garantie van het product voor u een heel belangrijk onderwerp is dan is ons advies om een merk te kiezen van een producent die, buiten de markt van de zonne-energie, meer producten maakt en verkoopt. (bv Panasonic, LG Electronics, Hyundai enz.) Dit soort producenten kunnen uw langlopende garantietermijn.


5. Zonnepanelen zijn echt niet geheel zelfreinigend, onderhoud bevordert uw stroomopbrengst.

Veel leveranciers geven aan dat de zonnepanelen zelfreinigend zijn. Dat wordt gezegd omdat men niet wil dat de klant gaat denken aan eventuele onderhoudskosten. Onderhoudskosten zorgen voor een langere terugverdientijd van de installatie en kunnen er voor zorgen dat de klant besluit om af te zien van de aankoop. Daarnaast zorgen onderhoudskosten er voor dat de installatieprijs hoger is als die van de concurrent. 

Als u uw zonnepanelen niet schoonmaakt gaat u na een jaar ongeveer 3% aan opbrengst missen. Dat is niet veel, maar als het vuil zich ophoopt neemt dit nog toe. Vooral in het voorjaar komt er aanslag op van stuifmeel. Verder hebben we te maken met vogelpoep, Sahara zand en daarnaast zorgt de luchtverontreiniging in Nederland ook voor een dunne aanslag op uw panelen. 

Het vuil is echter wel eenvoudig van de panelen af te spoelen indien u de juiste materialen gebruikt. Ook zorgt de regelmatige neerslag voor beperkte reiniging van de zonnepanelen. Hoe u zelf eenvoudig uw panelen kunt reinigen leest u in het hoofdstuk: ‘reinigen zonnepanelen’. Uiteraard heeft u bij Merdeka Solar Energy Solutions ook de mogelijkheid om dit door ons te laten uitvoeren.

6. Waarom u de oude ferrarismeter beter niet kunt laten vervangen als u zonnepanelen aanschaft.

Bij de aanschaf van zonnepanelen wordt vaak de oude energiemeter in de meterkast vervangen door een slimme meter. Maar wie er zeker van wilt zijn dat men in de toekomst nog kan salderen (eigen verbruik verrekenen met opwekking), doet er verstandig aan om eerst te kijken of de huidige meter terug kan draaien. In dat geval kan namelijk beter de oude meter behouden blijven. Want die oude meter kan wel terug leveren, maar niemand kan registreren hoeveel er precies is terug geleverd. En dat is voor de toekomst wel zo prettig.

De salderingsregeling is een regeling die minimaal van toepassing is tot en met 2020. Het houdt in dat u uw eigen verbruik kunt verrekenen met de zelf opgewekte zonne-energie. Als de zon schijnt levert u terug aan het vaste net en als het donker is gebruikt u diezelfde stroom vanuit het vaste net. U gebruikt het vaste net dus als een soort accu. 
Na 2020 zal waarschijnlijk de huidige salderingsregeling worden beperkt. In dat geval kunt u dus beter een analoge meter hebben die terug kan draaien. Er kan dan door de energieleverancier en netbeheerder namelijk niet geregistreerd worden of en wanneer er elektriciteit terug geleverd wordt en later weer verbruikt is. Ze weten immers alleen de meterstanden die u zelf doorgeeft. En zodoende kunt u met een analoge meter altijd blijven salderen, ook als de salderingsregeling is afgeschaft!

En er kleven nog meer nadelen aan de slimme meter. De netbeheerder kan uw stroom op afstand afsluiten. En uw netbeheerder kan precies zien wat en wanneer u energie verbruikt en bijvoorbeeld ook zien wanneer u op vakantie bent. Het beheer over de slimme meter verloopt softwarematig. En alles wat met software te maken heeft is te hacken.

Natuurlijk zijn er ook voordelen aan de slimme meter. De slimme meter is ook door uzelf uit te lezen, bijvoorbeeld met handige apps. Dan kunt u uw verbruik beter inzien en eenvoudig energiebesparende maatregelen nemen. Ook hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Dat is allemaal handig, maar of dat zwaarder weegt dan de nadelen is nog maar te bezien. Ons advies: als u een meter heeft die terug kan draaien, vervang deze niet door een slimme meter. Ook niet als er in de hele straat de energiemeters worden vervangen door slimme meters (u mag de vervanging namelijk weigeren). 


7. Goede montage materialen voorkomen ongelukken en lekkages!

Lekkages komen voornamelijk voor in het geval bij de plaatsing van zonnepanelen op (gebakken) dakpannen. Installateurs die goedkope dakhaken gebruiken (vaak aluminium klikhaken) kunnen veel druk op de dakpannen veroorzaken die na verloop van tijd kunnen scheuren. Het kliksysteem rust op de stenen breekbare dakpan. Daardoor komt er veel druk op deze dakpan met het gevolg dat deze gaat scheuren of breken. Het gevolg is dat er lekkage ontstaat wat van buitenaf niet zichtbaar is omdat de gescheurde dakpannen zich onder de zonnepanelen bevinden. De lekkage zal pas merkbaar worden als het veel te laat is, als het water door isolatie en het houtwerk is gekomen.

Daarnaast doet zich nog een risico voor.
Het merendeel van de zonnepanelen, dat in Nederland op schuine daken wordt geplaatst, is onveilig bevestigd. Dit kan enerzijds leiden tot gevaarlijke situaties, anderzijds kunnen lekkages ontstaan bij verkeerde bevestiging. TNO heeft dit in een eerdere publicatie bevestigd. In Nederland wordt voor de bevestiging van zonnepanelen vaak gebruik gemaakt van een kliksysteem. Daarbij wordt een aluminium beugel om de panlat geklemd in plaats van dat de beugel aan het dak(gording) wordt geschroefd. En dit is erg risicovol. De panlatten zijn namelijk niet geschikt voor constructieve onderdelen. Ze zijn voornamelijk geschikt om de dakpannen te dragen.

       

Voorbeeld geklikt en geklemd systeem.

Maar liefst 70% van de zonnepanelen wordt in Nederland met dit systeem bevestigd. Dit komt door de enorme prijsconcurrentie in de markt. Vanwege onwetendheid heeft de consument geen oog voor de wijze van bevestigen. Indien een installateur namelijk het veilige systeem zou aanbieden prijst hij zichzelf uit de markt en verliest daarbij de opdracht. Het merendeel van de installateurs doet daarom mee met het kliksysteem, terwijl zij zich vaak bewust zijn van de onveilige situatie. Het prijsvoordeel met het kliksysteem ontstaat vooral bij de installatiekosten. Het kost de installateur twee keer zoveel tijd om de zonnepanelen op een veilige manier op het dak te leggen.


Voorbeeld volledig geschroefd systeem..

Het kliksysteem dat in Nederland zo populair is wordt bijvoorbeeld in Duitsland niet of nauwelijks gebruikt. De normen voor veiligheid zijn daarbij veel hoger waardoor het systeem bijna geen voet aan de grond krijgt. 

Gaat u zonnepanelen kopen, vraag dan altijd naar de wijze van bevestiging
Bij de aanschaf van zonnepanelen is de bevestiging enorm van belang. U bent geneigd om zich te richten op het merk van de zonnepanelen en de omvormer. Maar de bevestiging is minstens zo belangrijk. Neem geen genoegen met goedkope kliksystemen en wees bereid iets meer uit te geven voor bevestigingsmateriaal dat aan het dak is geschroefd. Indien er te weinig dakhaken worden gebruikt komt er te veel belasting op de nog weinig overblijvende dakhaken. Die kunnen gaan vervormen of losraken van de dakconstructie waardoor een dakpan wordt opgetild. Tevens zullen er zonnecellen worden beschadigd als zonnepanelen op het montageprofiel bewegen. Let er dus op dat uw installateur voldoende dakhaken plaatst! Neem geen genoegen met een situatie waarbij er bijvoorbeeld om de anderhalve meter een dakhaak wordt geplaatst. Bij kliksystemen dient er volgens de montagevoorschriften zelfs om de 60 centimeter een dakhaak te worden geplaatst.


8. Het aarden van zonnepanelen is in Nederland is sinds 2015 verplicht maar gebeurd niet altijd.

In Nederland zijn er maar enkele installateurs die uw zonnepanelen gaan aarden! Dit in tegenstelling tot Duitsland waar veel vaker zonnepanelen geaard worden. Volgens de Nen-normen die in Nederland gelden, is het sinds 2015 verplicht om zonnepanelen te aarden. Deze Nen-normering is in 2014 gewijzigd en vanaf 2015 van kracht gegaan. Echter blijkt na marktonderzoek dat dit bij veel installateurs niet bekend is.

Naast de Nen-normering kennen wij in Nederland ook het kennisinstituut voor installateurs ISSO. Dit instituut geeft echter aan dat de aarding van zonnepanelen vaak noodzakelijk is:
-  indien de zonnepanelen aangesloten worden op een omvormer zonder transformator.
-  indien de zonnepanelen zich in de buurt van een bliksemafleider bevinden.
De meeste geïnstalleerde omvormers in Nederland zijn omvormers zonder transformator aangezien deze meer rendement hebben. Aangezien in deze situatie de zonnecellen rechtstreeks verbonden zijn met de netspanning, zou men de zonnepanelen moeten aarden. Bij aanraking van de zonnepanelen kan u namelijk een schok krijgen wat op een schuin dak zeer gevaarlijk kan zijn.

In Nederland zal uw installateur de zonnepanelen niet standaard aarden. Dit komt omdat bij vergelijking van offertes de Nederlandse consument erg op prijs is gericht en minder op kwaliteit. Zodoende neemt de installateur in zijn offerte de aarding niet mee. Het is immers in sommige gevallen niet verplicht en leidt alleen maar tot een hogere offerteprijs. En de Nederlandse consument vergelijkt offertes meestal op basis van prijs. De installateur die het aarden van zonnepanelen aanbiedt prijst zichzelf vanzelf uit de markt.

Ons advies is echter om het montage profiel in alle gevallen netjes te laten aarden.  Zeker in het geval dat de zonnepanelen aan te raken zijn (bijvoorbeeld via een dakraam) of als een schrikreactie bij aanraking tot levensgevaarlijke situaties kan leiden is het te adviseren om voor het aarden van de panelen te kiezen. Een goede installateur kent de risico’s van het niet aarden en zal dit standaard in zijn aanbiedingen opnemen.