Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

BTW teruggaaf service

Onze BTW teruggaaf service.


Particuliere bezitters van zonnepanelen worden vanaf 20 juni 2013 als ondernemer beschouwd.
Hierdoor is het eenvoudig mogelijk om de betaalde BTW van de belastingdienst terug te krijgen.
Om ons onafhankelijke karakter te benadrukken hebben wij samenwerkingen met verschillende landelijk opererende BTW specialisten.
Onderstaand leest meer informatie over deze vertrouwde aanbieders van deze BTW teruggaaf service.


Contactpersoon: Dhr. R. Bijlholt


Contactpersoon: Mevr, C. Wong


Contactpersoon: W. Peeters