Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Soorten

De verschillende soorten zonnecellen

Het basismateriaal van de meeste zonnepanelen is silicium wat een van de meest voorkomende elementen op aarde is. Silicium komt in de natuur echter voornamelijk in gebonden toestand voor (Siliciumoxide). Voor zonnepanelen is zuiver silicium nodig. Naast silicium worden andere materialen gebruikt zoals halfgeleiders (gallium, germanium) en organische kleurstoffen. In hoofdlijnen worden 3 verschillende soorten zonnecellen geadviseerd.

Monokristallijnen zonnepanelen.

Voor de productie van monokristalijnen zonnecellen wordt zeer zuiver halfgeleidermateriaal gebruikt. Uit een siliciumsmelt worden staven getrokken welke uit 1 groot kristal bestaat (mono-kristal). De kristallen worden in dunne lagen gezaagd en in een paneel verwerkt. Deze productiewijze garandeert een relatief hoog rendement. Nadeel is wel dat er rendement verlies ontstaat door de vorm van de silicium lagen in het paneel. De cellen hebben namelijk een zeskantige vorm waardoor er lege plaatsen in het paneel ontstaan. Monokristallijnen zonnepanelen waren in het verleden fors duurder dan polykristallijnen cellen. Tegenwoordig is de prijs van monokristallijnen cellen, door de forse prijsdalingen van zonnecellen, nagenoeg gelijk aan de polykristallijnen variant. Hierdoor worden er op de particuliere markt nagenoeg uitsluitend monokristallijnen cellen aangeboden en verkocht,Polykristallijnen zonnepanelen.

De productie van polykristallijnen cellen is de meest voordelige manier van het vervaardigen van zonnepanelen. Daarbij wordt silicium in vloeibare blokken gegoten welke vervolgens in schijven worden gezaagd. Bij het stollen van het materiaal worden kristalstructuren van diverse grootten gevormd, waarbij aan de grensvlakten defecten zullen ontstaan. Hierdoor is het rendement van de poly-cel lager dan die van de mono-cel. Maar in tegenstelling tot het monokristallijn materiaal kan men van polykristallen rechthoekige zonnecellen maken. Dit geeft een betere benutting van het oppervlakte van het zonnepaneel en wordt het opbrengstverlies bijna weer goedgemaakt. Polykristallijnen zonnepanelen hebben een blauwe kleur. Ook zijn de kristalstructuren beter zichtbaar waardoor het paneel een wat onrustiger aanblik heeft.

Amorf zonnepanelen.

Amorf zonnepanelen zijn het goedkoopst maar hebben tevens het laagste rendement. Men spreekt van amorf zonnepanelen als er op glas, of op een ander substraatmateriaal een fotovolta├»sche actieve laag wordt geplaatst. Deze worden ook wel dunlaagcellen genoemd. De diktes van de lagen bedragen minder dan 1┬Ám. Door de geringere kosten van het materiaal zijn ook de kosten van de productie steeds lager geworden. Toch ligt het rendement van dit soort panelen nog ver beneden die van de kristallijnen panelen. De opbrengst van de amorf zonnecellen is ongeveer 50% t.o.v. de gewone panelen. Ook is de levensduur van de amorf panelen wat lager, 20 tot 25 jaar terwijl de poly- en monokristallijnen panelen minimaal 30 jaar meegaan.