Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Werking

De werking van een zonne-installatie.

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere in serie geschakelde zonnecellen. Het proces wat zich in een zonnecel afspeelt heet fotovoltaïsche omzetting. Hierbij wordt zonlicht in elektriciteit omgezet. Op de scheidingsgrens van de verschillende lagen in een zonnepaneel ontstaat een elektrisch veld (spanningsverschil). Als er licht op de zonnecel valt dan wordt een negatief geladen elektron in de zonnecel losgemaakt en er blijft een positief geladen gat over. Omdat dit proces in een zonnepaneel op grote schaal plaats vindt ontstaan er lagen van negatief en positief geladen elektroden. Door deze lagen met elkaar te verbinden gaan er elektroden stromen en heeft men dus elektriciteit. Naarmate er meer licht op de zonnecel valt, worden er meer elektroden vrijgemaakt en ontstaat er meer stroom. In dit proces worden geen materialen gebruikt en zijn er geen bewegende delen aanwezig. Zonnecellen zijn daardoor duurzaam!

Niet al het licht kan worden omgezet in elektriciteit. Een groot deel van de energie van de zon bereikt de aarde als infrarood licht of ultraviolet licht. Het theoretisch haalbare omzettingsrendement is daarom niet hoger dan 20-30%. De zonnecellen die momenteel op de markt zijn hebben een rendement van 16 tot 24%.

De zonne-installaties welke in Nederland worden geplaatst, zijn over het algemeen aan het net gekoppeld. Er bestaan mogelijkheden om stroom op te slaan in een stand-alone batterij. Dit principe begint door de prijsdalingen van opslagmogelijkheden momenteel enigzins rendabel te worden. Bij net-gekoppelde systemen wordt de opgewekte stroom, welke niet direct wordt gebruikt, aan het vaste elektriciteitsnet geleverd. Kleinverbruikers kunnen onbeperkt voor dezelfde prijs aan het net terugleveren als waarvoor men elektriciteit van de stroomleverancier inkoopt.

Een zonne-installatie wekt gelijkspanning op (DC). Deze spanning wort omgezet in AC spanning (wisselspanning) waardoor het bruikbaar wordt voor de eindgebruiker. De omzetting van DC spanning naar AC spanning vindt plaats in een omvormer. Deze omvormer gaat doorgaans 10 tot 15 jaar mee en dient daarna vervangen te worden. Er zijn echter ook omvormers op de markt welke onder garantie 25 jaar meegaan en dus dezelfde levensduur hebben als de zonnepanelen.

De omgezette AC spanning gaat naar de meterkast. Daar wordt de stroom direct verbruikt door de eindgebruiker of wordt de stroom verder gestuurd naar de stroommeter. De stroom die de kWh meter passeert gaat direct door naar het vaste elektriciteitsnet (zie: saldering van de opgewekte stroom naar het net).