Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Salderen van stroom.

Het salderen van de geproduceerde stroom naar het vaste net.


Met zonnepanelen wekt u zelf duurzame energie op. Een deel van deze energie verbruikt u direct zelf, het restant levert u terug aan het openbare net. Maar als de zonnepanelen ’s avonds uit zijn heeft u ook stroom nodig. U haalt dan de opgeslagen stroom weer uit het vaste stroomnet. Op uw energierekening staat in KWh hoeveel energie u geleverd heeft gekregen van het energiebedrijf. Daarvan wordt de energie, die u aan het vaste net heeft terug geleverd, afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.

U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terugleververgoeding alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Uw energiebedrijf kan u vertellen welke aansluiting u heeft.
Indien u jaarlijks meer stroom produceert als dat u zelf jaarlijks verbruikt, dan krijgt u over de teveel geproduceerde stroom een terugleververgoeding. De hoogte van deze terugleververgoeding is niet in de wet vastgelegd maar dient een 'redelijke' vergoeding te zijn. De verschillende stroomleveranciers hanteren verschillende tarieven.

Op dit moment mogen kleinverbruikers van elektriciteit hun verbruik salderen (‘wegstrepen’) met hun eigen opwek. Saldering is de ‘meest genereuze’ regeling van de Rijksoverheid. De regeling is interessant omdat met salderen geen energiebelasting en btw hoeft te worden afgedragen. Vanaf 1 januari 2014 is de destijds geldende salderingsgrens van 5000 kWh vervallen en mag er onbeperkt gesaldeerd worden.


Digitale slimme meter


Ferraris stroommeter met draaischijf

Een slimme meter registreert hoeveel stroom u vanuit het vaste net verbruikt. Daarnaast wordt apart geregistreerd hoeveel stroom u naar het vaste stroomnet heeft terug geleverd. In de eindafrekening van uw elektriciteitsleverancier zullen beide gegevens vermeld staan. Uiteraard worden deze gegevens volgens de salderingsregels met elkaar verrekend.

Indien u in het bezit bent van een ferrarismeter dan zal de draaischijf, op het moment dat de zonne-installatie meer stroom produceert dan dat u aan stroom verbruikt, achteruit draaien! Als de zonne-installatie ’s avonds uit is dan zal de draaischijf weer vooruit gaan draaien. Ongeveer 2% van de ferrarismeters in Nederland hebben echter een terugdraai blokkering. In dat geval kan er niet gesaldeerd worden en ontkomt u er niet aan om de ferrarismeter om te laten wisselen voor een slimme meter.