Merdeka Solar Energy Solutions

Uw advies- en installatiebureau voor kwalitatief hoogwaardige zonnesystemen.

Montage

De benodigde montage materialen


Montage op plat dak
Op platte daken kan men d.m.v. driehoeksteunen of consoles gemakkelijk aan de meest gewenste hellingshoek voldoen. Het enige waar men voor moet opletten is dat de afzonderlijke panelen voldoende afstand van elkaar behouden. Indien ze te dicht op elkaar worden geplaatst is er kans dat er schaduwval ontstaat, hetgeen veel rendement verlies tot gevolg zal hebben.

Montage op schuin dak

Op schuine daken is de helling hoek maar in zeer geringe mate te beïnvloeden. Hier moet men uiteraard de helling hoek van het dak volgen. Wij adviseren de klant altijd een geschroefd systeem te kiezen waarbij de dakhaken op het dakbeschot worden geschroefd. Vaak dient er hier extra hout te worden geplaatst tussen de spanten om de stevigheid van het systeem te kunnen garanderen. Om vochtproblemen in de toekomst te voorkomen dienen de dakpannen na montage van de dakhaken weer volledig af te sluiten.

Geïntegreerd in het dak

Bij geïntegreerde systemen wordt het montage materiaal voor de zonnepanelen rechtstreeks op de spanten van het dak gemonteerd. Uiteraard is herbij het dak volledig waterdicht en wordt het regenwater via de onderliggende kunststof platen afgevoerd. Vooral bij nieuwbouw en renovatie van woningen is dit een uitstekende oplossing. Op de plaats van de zonnepanelen wordt er namelijk direct bespaard op de aanschaf van dakpannen en is het geheel visueel een meerwaarde voor de woning. 

Het zelf installeren van een zonne-installatie is in principe mogelijk. Bij de pakketten die op het internet worden aangeboden, en tegenwoordig zelfs in sommige bouwmarkten verkrijgbaar zijn, zit doorgaans een goede montagehandleiding welke strikt gevolgd dient te worden. Enig bouwtechnisch inzicht is echter wel handig, al is het alleen al vanwege het gevaar van het werken op hoogte. Ook is het in veel gevallen aan te raden de uiteindelijke aansluiting op het vaste elektriciteitsnet door een erkend installateur te laten uitvoeren.

Van groot belang is de kwaliteit van de montage materialen. 
Om op kosten te besparen wordt er in Nederland vaak gekozen voor ongeschroefd montage materialen (klik systemen). Dergelijke dakhaken worden aan de panlatten geklemd en steunen, na installatie, op de dakpannen. Door de druk die de gehele installatie gedurende vele jaren op de dakpannen zet, is het onvermijdelijk dat er in de loop der tijd dakpannen zullen breken. Hierdoor ontstaan er vochtproblemen en lekkages welke vaak niet (geheel) onder garantie worden verholpen. Aangezien de zonne-installatie naar verwachting onder alle weersomstandigheden minimaal 25 jaar op het dak ligt, wordt het gebruik van degelijke geschroefde montage materialen geadviseerd.

De betere montage materialen zullen boven de dakpannen uitsteken en zeker niet op de dakpannen steunen. Hierdoor dient de dakpan echter wel ingefreesd te worden op de plaats waar de dakhaak is bevestigd. Deze manier van montage is wat tijdrovender, en dus in installatieprijs duurder, maar geeft gedurende de levensperiode van de zonne-installatie geen problemen. (zie onderstaande filmpjes). 

Geschroefde dakhaak

Geklemde dakhaak